การรักษากล้ามเนื้อหัวใจตาย รักษาอย่างไร

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจตาย ในภาวะฉุกเฉิน

ลิ่มเลือดอุดตันแบบเฉียบพลันเป็นสาเหตุของกล้ามเนื้อหัวใจตาย ภาวะกล้ามเนื้อ หัวใจตายเฉียบพลัน เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจอย่างรวดเร็ว การอุดตันนั้น เกิดจากลิ่มเลือดที่ก่อตัวขึ้นภายใน หลอดเลือด อย่างรวดเร็ว จนทำให้รู หรือ ทางผ่านของเลือดที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ตีบตัน จึงไม่มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และเกิด กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วน ตายลงในที่สุด ความรวดเร็วในการรักษา เพื่อจัดการก้อนเลือดที่อุดตันนี้ ก่อนที่ กล้ามเนื้อหัวใจจะตายแบบไม่สามารถกู้ฟื้นคืนได้ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการรักษา

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจตาย ในภาวะฉุกเฉิน

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจตายจึงต้องเร็วที่สุด หลักของการรักษา ก็คือการเปิดหลอดเลือดที่อุดตันโดยเร็ว เพื่อให้เลือดสามารถผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่กำลังจะตายได้ ซึ่งการรักษานี้มี 2แบบ คือ

1. การใช้ยาสลายลิ่มเลือด (Thrombolysis)

2.การใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดผ่านสายสวนทางผิวหนัง (PCI) การจะเลือกวิธีไหน ขึ้นอยู่กับความศักยภาพของโรงพยาบาลนั้นๆ กล่าวคือ โรงพยาบาลนั้นจะต้องมี ห้องตรวจสวนหัวใจ (Cath Lab) และทีมแพทย์พยาบาล ที่พร้อมตลอด24 ชั่วโมง สามารถมาถึง โรงพยาบาลภายในเวลาอันรวดเร็ว รวมไปถึง ระยะเวลาที่ ผู้ป่วย เริ่มมีอาการจนถึงโรงพยาบาลไม่ได้นานกว่า 12 ชั่วโมง การรักษาด้วยวิธีนี้จึงจะได้ผลดี

รู้จักยาสลายลิ่มเลือด ลิ่มเลือด เป็นกลุ่มของเม็ดเลือด เกล็ดเลือด ที่ถูกพันให้เกาะกันเป็นกลุ่มด้วย สายใยตาข่ายของไฟบริน ยาสลายลิ่มเลือด(Fibrinolysis , thrombolysis) ทำหน้าที่สลาย ไฟบรินเหล่านี้ การรักษานี้เป็นการฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำที่แขน ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยจึงสามารถทำการรักษาแบบนี้ได้ แต่จะใช้การรักษาวิธีนี้ในรายที่ ผู้ป่วยไม่มีข้อห้ามในการใช้ยาและ โรงพยาบาลเองก็ไม่มี ห้องตรวจสวนหัวใจ ในรายที่แพทย์ตัดสินใจในรักษาด้วยการใช้ ยาสลายลิ่มเลือด นี้ ผู้ป่วยต้องได้รับยานี้ ภายใน30นาทีนับจากที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล (door to needle time) การรักษาจึงจะได้ผลดี

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจตาย ในภาวะฉุกเฉิน

รู้จักการรักษาหลอดเลือหัวใจผ่านสายสวน การรักษาแบบนี้ สามารถช่วยผู้ป่วยให้พ้นจาก ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ต้องเป็น โรงพยาบาลที่มีห้องสวนหัวใจ และมีทีมแพทย์ที่พร้อมจะทำการรักษาด้วยวิธีการ ขยายหลอดเลือผ่านสายสวนได้ ได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 90นาที นับจาก ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล(door to balloon time)

โดยมีขั้นตอนการรักษาดังนี้

1. ใช้สายสวนขนาดเล็ก ผ่านผิวหนังบริเวณขาหนีบหรือข้อมือ ผ่านเข้าหลอดเลือดแดง ขึ้นไปที่หลอดเลือดหัวใจ

2. หลังจากนั้นจะสอดใส่เส้นลวดขนาดเล็ก ผ่านโพรงในสายสวนนี้ ไปยังหลอดเลือดหัวใจ และ ลวดจะผ่านจุดที่อุดตัน หรือ ลิ่มเลือด

3. สอด บอลลูน ไปตามเส้นลวดในข้อ2 เพื่อนำบอลลูนไปยังหลอดเลือดหัวใจตรงกับตำแหน่งที่อุดตันและทำการขยายลูกบอลลูน

4. หลังจากนั้นบริเวณหลอดเลือดที่ถูกบอลลูนขยาย ก็จะกว้างขึ้น แต่บริเวณนี้อาจจะยุบตัวลงมาอีกหลังจากที่ แพทย์ เอาบอลลูนออก จึงต้องขยายอีกครั้งด้วย โครงตาข่ายโลหะ (stent)

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจตาย ในภาวะฉุกเฉิน

แต่อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาตั้งแต่ ผู้ป่วย มีอาการที่บ้าน จนได้รับการเปิดหลอดเลือดที่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ไม่ควรใช้เวลานานกว่า120นาที ดังนั้นการเสียเวลาในช่วงที่ผู้ป่วยอยู่บ้าน และ ในระหว่างการส่งตัว ก็มีความสำคัญเช่นกัน การตระหนักรู้ของผู้ป่วยหรือญาติ โดยเฉพาะผู้ที่ต้อง ดูแลผู้สูงอายุ จึงมีความสำคัญอย่างมาก

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา

คลินิกโรคหัวใจ

บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เวปไซด์ ชีวา www.chewa.co.th

เดินทางมา ชีวา  https://goo.gl/maps/CgcGgE6uieUn1naM9

คุยกับเรา ชีวา   https://lin.ee/k8UqBKr

โทร ได้ทุกวัน 0909250096 0969088890

ชีวา  เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา  ใกล้ โรงพยาบาลบางใหญ่  อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี    

      การบริการประกอบไปด้วย

                  1 ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ  ทั้งแบบพักรายเดือน และ รายวัน  เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการการ ดูแลทางการพยาบาล, ทำกายภาพบำบัด หลังอัมพาต หรือ ผ่าตัดข้อ กระดูก, รอฟอกไตทางหลอดเลือด , ดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง 

                 2 ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด  สำหรับผู้ป่วยอัมพาต ที่ต้องการการทำกายภาพแบบเข้มข้น รายเดือน หรือ ทำกายภาพบำบัดแบบไปกลับ       

                 3 ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต  โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไต     ส่วนการผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด  ผู้ป่วย บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเส้นฟอกไต  ส่วน ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกค่าผ่าตัดเส้นฟอกไตได้ตามสิทธิ  

             4 คลินิกโรคหัวใจ  ตรวจรักษาโดย อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด

Key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย ,  คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ล้างไตทางหน้าท้อง, ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, อัมพาต