Ep43 ใจสั่น แบบAF รักษาหายไหม?

ปัญหาของ ใจสั่นAF คือ ความรำคาญใจกับอาการใจสั่น บางคนรู้สึกมาก บางคนรู้สึกน้อย แต่ ถึงแม้ว่า อาการใจสั่นจะไม่ทำให้ก่อปัญหารุนแรงถึงชีวิต ก็ตาม แต่ ใจสั่นAF สามารถทำให้ผู้ป่วยเกิดลิ่มเลือดในหัวใจ และเกิดอัมพาตตามมาได้ ดังนั้น การจัดการให้ ใจสั่นAF หมดไป ก็คือ หัวใจกลับมาเต้นปกติแบบถาวร คือ เป้าหมายหลักของการรักษา แต่ ก็ไม่ใช่ ว่า ผู้ป่วยทุกคน จะรักษาได้ทั้งหมด ดังนั้น การรักษาใจสั่นAF จึงมีลำดับขั้น ของ เป้าหมายการรักษา ประมาณว่า ความคาดหวังของผลการรักษา ในผู้ป่วยแต่ละคนไม่เท่ากัน

เป้าหมายของ การรักษาใจสั่น แบบAF (atrial fibrillation)นั้นมี3 ประการ คือ

1 การแก้ไขให้ หัวใจที่เต้นผิดปกติ แบบAF กลับมาเต้นปกติ อย่างถาวร แบบนี้เรียกว่า รักษาหายขาด แต่ความสำเร็จของการรักษาก็ขึ้นอยู่กับตัวโรคของผู้ป่วยแต่ละคน แน่นอนครับ ผู้ป่วยทุกคนก็อยากหายขาด แบบเป้าหมายที่1นี้ แต่ก็มีผู้ป่วยบางส่วน ที่ไม่สามารถ แก้ไขให้หัวใจกลับมาเต้นอย่างปกติ แบบถาวรได้ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นใจสั่นAF แบบถาวร คือ เป็นใจสั่นตลอดเวลาและเป็นนานมากกว่า1ปีแล้ว หรือ มีโรคลิ้นหัวใจร่วมด้วย

2 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถแก้ไขให้หัวใจเต้นกลับมาปกติได้แบบถาวร ตามเป้าหมายที่1 แพทย์ก็จะ ทำการรักษาโดยมุ่งหวังให้สามารถควบคุมการเต้นของ หัวใจ ไม่ให้เต้นเร็วเกินไป โดยที่ผู้ป่วยยังมีใจสั่นAF อยู่

3 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถแก้ไขให้หัวใจกลับมาเต้นปกติแบบถาวรได้ ตามเป้าหมายที่1 ก็ต้องหาทางป้องกันการเกิดอัมพาตจากลิ่มเลือดในหัวใจด้วย การให้ยาละลายลิ่มเลือด ระยะยาว

3เป้าหมายในการรักษาAF

สิ่งแรกที่แพทย์ผู้รักษา จะพิจารณาก็คือ ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการรักษาการเต้นหัวใจAF ให้หายอย่างถาวร มากน้อยแค่ไหน? ซึ่งการรักษาหลักก็คือ การค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดใจสั่นAF และสาเหตุนั้นแก้ไขได้ ผู้ป่วยหลายคนที่มีใจสั่นAF ที่ไม่ได้มีสาเหตุจากโรคหัวใจ การไปแก้ไขต้นเหตุ ก็สามารถ จัดการให้ ใจสั่นAF หายไปได้ เช่น ใจสั่นAF ที่มีสาเหตุมาจาก โรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคถุงลมโป่งพองในคนที่สูบบุหรี่, โรคหอบหืด หรือ มะเร็งปอด นอกจากนี้ พบได้บ่อย ใน ผู้ป่วยที่มีการทำงานของ ต่อมไทรอยด์มากเกิน ที่เรียกว่า ไทรอยด์เป็นพิษ , ดื่มเหล้าจัด, สารเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ แต่ก็มีผู้ป่วยอีกกลุ่มใหญ่ที่ แพทย์ไม่สามารถหาสาเหตุที่ทำให้เกิด AFได้ คือเป็นแบบไม่ทราบสาเหตุ

อย่างไรก็ตาม การรักษา ใจสั่นAVF .ให้หายขาดอีกวิธีหนึ่ง ก็คือ การรักษาผ่านสายสวนโดยใช้คลื่นวิทยุ (EP study and ablation) แต่การที่แพทย์จะเลือกรักษาใจสั่นAF ด้วยวิธีนี้sinvw,j ก็ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของแพทย์ว่า การรักษาด้วยวิธีดังกล่าว ต้องมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ในผู้ป่วยคนนั้น

การป้องกันอัมพาตจากAF ผู้ป่วยที่ยังคงมี หัวใจเต้นผิดปกติแบบAF อยู่ ไม่ว่าจะเป็นแบบ ใจสั่นAF ชั่วคราวหรือ ถาวรล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงในอันที่จะเกิดอัมพาต อัมพาตที่เกิดจากการก่อตัวของลิ่มเลือดในห้องหัวใจ แล้วลิ่มเลือดนี้ หลุดจากหัวใจเข้าไปยังหลอดเลือดสมอง จนทำให้สมองบางส่วนนั้นขาดเลือด โดยยาที่ใช้เป็นหลักก็คือ ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด หรือ บางคนก็เรียกว่า ยาละลายลิ่มเลือด มีชื่อยาทางการค้าที่หลากหลาย เช่น วาร์ฟาริน(warfarin), คูมาดิน(coumadin)

ยาละลายลิ่มเลือด ตามจริงชื่อนี้ ก็ไม่ถูกต้องนัก เพราะ ตัวยาไม่สามารถไปละลายลิ่มเลือดให้หายไปได้ แต่ ตัวยาทำหน้าที่เพียงป้องกัน ไม่ให้ลิ่มเลือดมีการก่อตัวขึ้นมาเท่านั้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องกินยากลุ่มนี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะถือว่า ยาละลายลิ่มเลือดนี้ มีความอันตราย ก่อให้เกิดเลือดออกผิดปกติได้ และที่สำคัญ ฤทธิของยาก็มีความแปรปรวนสูง เช่นบางคนไปกินผัก, กินสมุนไพร อาหารก็ทำให้ฤทธิยาไม่เท่าเดิม จึงเป็นเหตุผลที่ ผู้ป่วยที่เริ่มใช้ยาละลายลิ่มเลือดแล้ว จำเป็นต้องมาติดตามผลเลือดเพื่อดูการแข็งตัวของเลือดที่เรียกว่า INR เป็นช่วงๆ เพื่อประเมินฤทธิ์ของยา ว่ามากหรือน้อยแค่ไหน และผลของการตรวจเลือดนี้ แพทย์ก็จะนำมาใช้ประกอบการปรับยาในแต่ละครั้ง

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เวปไซด์ ชีวา www.chewa.co.th

เดินทางมา ชีวา  https://goo.gl/maps/CgcGgE6uieUn1naM9

คุยกับเรา ชีวา   https://lin.ee/k8UqBKr

ชีวา  เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา  ใกล้ โรงพยาบาลบางใหญ่  บางใหญ่ นนทบุรี    

      การบริการประกอบไปด้วย

                  ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ  แบบพักรายเดือน และ รายวัน  เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการการ ดูแลทางการพยาบาล, ทำกายภาพบำบัด, รอฟอกไตทางหลอดเลือด , ดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง 

                 ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด  สำหรับผู้ป่วยอัมพาต ที่ต้องการการทำกายภาพแบบเข้มข้น         

                 ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต  โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไต ส่วนการผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด  ผู้ป่วย บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเส้นฟอกไต  ส่วน ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกค่าผ่าตัดเส้นฟอกไตได้ตามสิทธิ  

             คลินิกโรคหัวใจ  ตรวจรักษาโดย อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด

Key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย ,  คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ล้างไตทางหน้าท้อง, ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, อัมพาต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *