การล้างไตทางหน้าท้อง : ปัญหาการติดเชื้อในช่องท้อง

การล้างไตทางหน้าท้อง : ปัญหาการติดเชื้อในช่องท้อง

การล้างไตทางหน้าท้อง เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไข ภาวะน้ำเกิน, ของเสียคั่งค้างในร่างกาย สำหรับผู้ป่วย ไตวายเรื้อรัง ที่อยู่ในระยะที่ ไต ทั้งสองข้างไม่ทำงาน กระบวนการ ล้างไตทางหน้าท้อง นี้ จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องทั้งวัน ดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องไปทำเองที่บ้าน และต้องทำทุกวัน วันละ3-4 ครั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการล้างไตส่วนใหญ่ มักจะเกิดในช่วงที่มีการปล่อยน้ำเกลือ ล้างไต ให้ค้างอยู่ในช่องท้อง

การล้างไตทางหน้าท้อง : ปัญหาการติดเชื้อในช่องท้อง

3ขั้นตอนของการล้างไตทางหน้าท้อง

การล้างไตทางหน้าท้องในแต่ละรอบ มี3ขั้นตอน คือ 1.ขั้นตอนปล่อยน้ำเกลือล้างไตเข้าในช่องท้อง ซึ่งถ้าเป็นการล้างไต แบบ CAPD ( continuous peritoneal dialysis ) ก็อาศัยการปล่อยน้ำเกลือให้ไหลจากถุงซึ่งอยู่ที่สูงลงสู่ช่องท้อง ซึ่งอยู่ระดับที่ต่ำกว่า แต่ การล้างไต แบบ APD ( automated peritoneal dialysis ) ใช้เครื่องมือพิเศษในการผลักดันการไหลของน้ำเกลือ 2. ขั้นตอนการปล่อยให้น้ำเกลือค้างใว้ในช่องท้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นานที่สุด 3-4 ชั่วโมง และเป็นขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมากที่สุด 3. ขั้นตอนการปล่อยน้ำออกมาจากช่องท้อง

การล้างไตทางหน้าท้อง : ปัญหาการติดเชื้อในช่องท้อง

การติดเชื้อในช่องท้อง

การติดเชื้อในช่องท้อง peritonitis เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่ ล้างไตทางหน้าท้อง และที่สำคัญคือผลของการเกิด การติดเชื้อในช่องท้อง เป็นเวลานานหรือเป็นซ้ำหลายครั้ง สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังช่องท้องจนทำให้ ประสิทธิภาพของการ ล้างไตทางหน้าท้อง ในครั้งต่อไปลดลง จนอาจจะต้องไปเปลี่ยนการล้างไตวิธีอื่นเช่น การฟอกไตทางหลอดเลือด hemodialysis

สาเหตุหลักของการ ติดเชื้อในช่องท้อง ก็คือ การที่เชื้อโรคบริเวณผิวหนัง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อในกลุ่ม Staphylococcus เข้าไปในช่องท้องได้ เชื้อเหล่านี้ มักจะมาจากการที่มือผู้ป่วย หรือ ผู้ดูแล มาสัมผัสสายล้างไต และเกิดการปนเปื้อนของเชื้อ นอกจากการติดเชื้อที่มาจากภายนอกร่างกายนี้แล้ว ผู้ป่วยบางส่วนอาจจะมีการได้รับเชื้อมาจากภายในร่างกายเองเช่น เชื้อโรคจากลำไส้, หรือ กระจายมาทางกระแสเลือด

ผู้ป่วยควรที่จะรู้จักวิธีการสังเกตุอาการที่เกิดจาก การติดเชื้อในช่องท้อง อันได้แก่ อาการปวดท้องทั่วๆไป, มีไข้, หรือ มีลักษณะรอยแดงอักเสบที่ผิวหนังรอบๆสายล้างไต, ลักษณะน้ำล้างไตมีสีขุ่นขึ้น การตรวจที่สำคัญที่ช่วยในการวินิจฉัย การติดเชื้อในช่องท้องนี้ก็คือ การนำน้ำล้างไตไปตรวจ หา เม็ดเลือดขาว ซึ่งในภาวะที่มีการ ติดเชื้อในช่องท้อง มักจะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติ หรือการตรวจหาเชื้อในน้ำล้างไต อาจจะด้วยการย้อมสีหาเชื้อ หรือใ้การนำน้ำล้างไตไปเพาะหาเชื้อซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา1-3วันในการบ่งบอกชนิดของเชื้อ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้แพทย์สามารถวางแผนการเลือกยาฆ่าเชื้อได้อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์มักจะให้ยาฆ่าเชื้อไปก่อนในระหว่างที่รอผลการเพาะเชื้อนี้ (empirical antibiotic) การให้ยาฆ่าเชื้อก็อาจจะผสมให้ทางน้ำเกลือก่อนปล่อยเข้าไปในช่องท้อง การให้ยามักจะนาน 2-3 สัปดาห์ ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ การให้ยาทางช่องท้องนี้ เป็นวิธีที่ทำให้ยาเข้าถึงเชื้อโรคได้โดยตรงในปริมาณความเข้มข้นที่มากพอ ซึ่งต่างจากการให้ยาทางหลอดเลือด

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรเข้าใจถึงวิธีการป้องกัน การเกิด การติดเชื้อในช่องท้อง อันเกิดมาจาก การสัมผัสสายล้างไต หรือ ผิวหนังบริเวณใกล้สายล้างไต หัวใจสำคัญของการป้องกันนี้ก้คือ การดูแลทำความสะอาดผิวหนังบริเวณนี้ให้ปลอดเชื้ออย่างถูกวิธี, ขั้นตอนของการเปลี่ยนถุงน้ำเกลือในแต่ละรอบใช้เทคนิคปลอดเชื้อ กระบวนการเหล่านี้จะช่วยลดการเกิด การติดเชื้อในช่องท้องได้อย่างมาก

การล้างไตทางหน้าท้อง : ปัญหาการติดเชื้อในช่องท้อง

ไส้เลื่อน hernia เป็นภาวะที่ผนังหน้าท้องโป่งออกมาคล้ายเป็นถุงยื่นออกมาจากช่องท้อง อาจจะยื่นเข้าไปในช่องปอด, ขาหนีบ, รอบๆสะดือ โดยพบได้ 5-15% ของผู้ป่วยที่มารับการล้างไต ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดไส้เลื่อนก็คือ การเพิ่มขึ้นของแรงดันในช่องท้องในขณะทีปล่อยน้ำเกลือเข้าไปในช่องท้อง นอกจากนี้ปัจจัยที่ ยิ่งทำให้แรงดันในช่องท้องสูงขึ้นไปอีกก็คือ ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีการเบ่งถ่าย, ไอจาม, ยกของหนัก

ตำแหน่งที่เกิดไส้เลื่อนที่พบบ่อยในผู้ป่วย ล้างไตทางหน้าท้อง ก็คือบริเวณรอบๆสะดือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการ แต่ในบางราย อาจจะมีลำไส้ขดหรือบิดตัวอยู่ในถุงไส้เลื่อนนี้ ทำให้เกิดปัญหาลำไส้อุดตัน หรือ ลำไส้ขาดเลือดตามมา

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

 บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนยืไตเทียม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์โูแลผู้สูงอายุ
ชีวา

เวปไซด์ ชีวา www.chewa.co.th

เดินทางมา ชีวา  https://goo.gl/maps/CgcGgE6uieUn1naM9

คุยกับเรา ชีวา   https://lin.ee/k8UqBKr

โทร ได้ทุกวัน 0909250096 0969088890

ชีวา  เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา  ใกล้ โรงพยาบาลบางใหญ่  อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี    

      การบริการประกอบไปด้วย

                  1 ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ  ทั้งแบบพักรายเดือน และ รายวัน  เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการการ ดูแลทางการพยาบาล, ทำกายภาพบำบัด หลังอัมพาต หรือ ผ่าตัดข้อ กระดูก, รอฟอกไตทางหลอดเลือด , ดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง 

                 2 ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด  สำหรับผู้ป่วยอัมพาต ที่ต้องการการทำกายภาพแบบเข้มข้น รายเดือน หรือ ทำกายภาพบำบัดแบบไปกลับ       

                 3 ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต  โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไต     ส่วนการผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด  ผู้ป่วย บัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเส้นฟอกไต  ส่วน ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกค่าผ่าตัดเส้นฟอกไตได้ตามสิทธิ  

             4 คลินิกโรคหัวใจ  ตรวจรักษาโดย อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด

Key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย ,  คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ล้างไตทางหน้าท้อง, ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, อัมพาต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *