การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่2

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่2

ผู้ป่วย ไตวายเรื้อรัง ที่เข้าสู่ระยะที่ไตไม่ทำงานโดยสิ้นเชิง เปรียบเสมือน ผู้ป่วยไม่มีไต ซึ่งก่อให้เกิดอาการต่างๆตามมามากมาย จน ผู้ป่วยไม่สามารถ มีชีวิตอยู่ได้ การรักษา จึงต้องอาศัย การรักษาที่สามารถ มาทำงานแทนไตได้ หรือ เรียกว่า Renal Replacement therapy

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่2

การรักษาที่มาทำหน้าที่แทนไต วิธีที่ใช้กันมาก ก็คือ การ ล้างไตทางหน้าท้อง peritoneal dialysis รองลงมาก็คือ การฟอกไตทางหลอดเลือด Hemodialysis ซึ่งทั้ง สองวิธี สามารถช่วยให้ผู้ป่วย สามารถจัดการปัญหาได้ดี ไม่ว่าจะเป็น การกำจัดของเสียที่คั่งค้าง, การขับน้ำ และ โซเดียมที่เกิน, การปรับสมดุลกรดด่าง และ เกลือแร่ในร่างกาย แต่ ทั้งสองวิธีต่างก็มี ข้อจำกัด กล่าวคือ ผู้ป่วย จำเป็นต้องเข้ากระบวนการ ทั้งการล้างไต หรือ การใช้เครื่องฟอกไต ในแต่ละวัน ทำให้คุณภาพชีวิต และ วิถีชีวิตของผู้ป่วยแย่ลง

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต เป็นทางออกทางหนึ่ง ที่ช่วยให้ ผู้ป่วย ไม่ต้องผ่านกระบวนการ ฟอกไต หรือ ล้างไตทางหน้าท้อง ทำให้ ผู้ป่วยมีวิถีชีวิตในแต่ละวันที่ใกล้เคียงปกติ และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่2

ใครคือผู้บริจาคไต?

ไตที่บริจาค สามารถ ได้มาจาก 1. บุคคลที่เสียชีวิตแล้ว โดยบุคคลคนนั้น ได้แสดงเจตจำนง ที่จะบริจาคไตนี้ต่อ ศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย หรือ โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับสภากาชาด ในการที่จะเป็น โรงพยาบาล ที่สามารถ ทำการผ่าตัดศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะได้ และ 2. ผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยการแบ่งไต ข้างหนึ่ง ออกไปให้ ผู้ป่วย โดยตามกฎหมาย ผู้ที่จะบริจาคอวัยวะให้กับผู้ป่วยได้ จะต้องเป็น ผู้ที่มีเชื้อสายเดียวกับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่, ลูก, ลุงป้าน้าอา, หลาน โดยมีหลักฐานการตรวจทางการแพทย์ว่า ผู้บริจาค มีความสัมพันธ์ ทางสายเลือดกับผู้ป่วยจริง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ DNA หรือ HLA(human leukocyte antigens) อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถบริจาคได้ คือ สามี หรือ ภรรยา ตามกฎหมาย ที่แต่งงานกันมานานมากกว่า3ปี หรือ ไม่ถึง3ปี แต่ มีลูกด้วยกัน

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่2

การบริจาค อวัยวะ จาก ผู้ที่เสียชีวิต แล้ว อวัยวะในร่างกาย สามารถที่จะนำไปช่วย ผู้ป่วยได้มากกว่า1 คน ไม่ว่าจะเป็น ไต, ตับ, หัวฬจ, ปอด, ดวงตา, แก้วตา, ตับอ่อน

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่2

การที่แพทย์ จะสามารถ นำอวัยวะ ออกจากร่างกายผู้ป่วย เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับ คนอื่นนั้น ผู้ป่วยจะต้อง เสียชีวิตและ อยู่ในสถานะของ สมองตาย Brain death

คำว่า “เสียชีวิต” ในความหมายของคนทั่วไปก็คือ การที่ บุคคลนั้น หยุดหายใจ และ หัวใจ หยุดเต็น แต่ในความหมายทางการแพทย์ การเสียชีวิต หมายถึง การที่บุคคลคนนั้น มี ภาวะ สมองตาย และไม่สามารถกลับคืนได้ ถึงแม้จะยังมี การเต้นของหัวใจหรือ คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะว่า หัวใจคนเรา ถึงแม้ว่าจะถูกควบคุม โดยสมอง ในส่วนที่เป็น ก้านสมอง brain stem (หมายเลข1ในภาพบน)แต่ เมื่อ ก้านสมองตายลง หัวใจ จะยังสามารถเต้นต่อได้อีกระยะหนึ่ง (หมายเลข2ในภาพบน) โดยเฉพาะ ผู้ป่วย ที่ได้รับยากระตุ้นหัวใจ ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ทำให้ หัวใจยังคงได้รับ ออกซิเจนอยู่ ทำให้หัวใจยังสามารถ เต้นต่อได้อีก อาจจะนานถึง72 ชั่วโมง หลังที่ ผู้ป่วยมี ภาวะก้านสมองตาย

การที่เราต้องแยก ระหว่าง การตายแบบที่หัวใจหยุดเต้น กับ การตายที่มี สมองตายแต่หัวใจยังเต้นอยู่ ก็เพราะ การผ่าตัดปลูกถ่ายไต นี้ ต้องนำอวัยวะ ที่จะทำการปลูกถ่าย ออกจากร่างกายผู้ป่วย หลังจากที่ ก้านสมองของผู้ป่วยตาย แต่ ยังอยู่ในช่วงที่หัวใจยังเต้นอยู่ ซึ่งเป็นระยะที่ อวัยวะนั้นยังมีเลือดไปเลี้ยงอยู่

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตอนที่2

ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมาก รอการปลูกถ่ายอวัยวะ จากผู้ที่เสียชีวิต โดยเฉพาะ ผู้ป่วยโรคไต ที่รอปลูกถ่ายไต ปีละ 6000 กว่าคน โดยที่ ผู้ป่วยสามารถได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต เพียง 600คนต่อปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ย่อมทำให้ จำนวนผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายไต สูงขึ้น

ปัญหาหนึ่งของการได้มาของไตบริจาค ก็คือ ความเข้าใจของญาติ ถึงแม้ว่า ผู้ป่วยจะ แสดง เจตจำนง ก่อนหน้าที่จะบริจาคอวัยวะ แต่ ในสถานการณ์ เวลาที่ผู้ป่วยเกิดสมองตาย แต่ ผู้ป่วยยังมีการเต้นของหัวใจอยู่ เป็นความเชื่อของญาติที่ว่า ผู้ป่วยจะยังมีโอกาสฟื้น, เข้าใจผิด ว่าแพทย์จะนำอวัยวะไปขาย, การตัดอวัยวะออก จะทำให้ ผู้ป่วยไม่มีอวัยวะในภพหน้า รวมไปถึงสภาพจิตใจของญาติที่กำลังสูญเสีย

การขาดแคลน พยาบาล หรือบุคลากร ที่มีความรู้ ทักษะ ในการสื่อสาร กับญาติ และ ทีมทำงานคนอื่นๆ ที่จะเป็นสื่อสารกับญาติให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการบริจาค อวัยวะ

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา

บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์โูแลผู้สูงอายุ
ชีวา

ชีวา  เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน บางใหญ่ นนทบุรี     การบริการประกอบไปด้วย

                  ศูนย์พักฟื้น กายภาพบำบัด และ ดูแลผู้สูงอายุ  แบบพักรายเดือน 

                 คลินิกกายภาพบำบัด         

                 ศูนย์ไตเทียม หรือศูนย์ฟอกไต โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคม เบิกค่าใช้จ่ายในการฟอกไตได้ รวมถึงการ ผ่าตัดเตรียมเส้นฟอกไต โดย ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด

            คลินิกแพทย์เฉพาะทาง เช่น คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด, คลินิกโรคหัวใจ, คลินิกโรคกระดูกและข้อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *