อัมพาต กลืนไม่ได้ทำไงดี?

         อัมพาต นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการ แขนขาอ่อนแรงแล้ว มากกว่าครึ่งของ ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต ก็มักจะมีอาการ กลืนลำบาก แถมมาด้วย  ปัญหาของการ กลืนลำบาก นอกจากจะเป็นเรื่องของการที่ผู้ป่วยกินไม่ได้แล้วยังมีปัญหาอื่นๆที่จะตามมาอีกมากไม่ว่าจะเป็น การกลืนอาหารที่สำลักลงเข้าไปในปอดจนเกิดปอดติดเชื้อ, การขาดสารอาหาร ตลอดจนการดูแลที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ผู้ป่วยจำเป็นต้องใส่สายให้อาหารทางจมูก, ภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น

อัมพาต กลืนไม่ได้

มารู้จักการกลืน

ก่อนอื่นมารู้จักการกลืนกันก่อนนะค่ะ หลายท่านคงจะสงสัยนะค่ะว่า ทำไมผู้ป่วยถึงกลืนไม่ได้? ทั้งที่ การกลืน มันดูเหมือนไม่น่าจะยากอะไร ง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีก แต่จริงๆแล้วนะค่ะ การที่คนเราจะสามารถกลืนอาหารแต่ละคำได้ ต้องอาศัยอวัยวะ หลายส่วนที่มาทำงานประสานกันอย่างลื่นไหล เริ่ม ตั้งแต่ ฟันกับลิ้นที่ต้องทำงานประสานกัน, ก้านสมอง ที่คอยสั่งการให้กล้ามเนื้อในคอทำงานแบบอัตโนมัติเวลาที่อาหารเคลื่อนเข้ามาถึงในลำคอด้านหลัง เช่น ทำให้เกิดการประสานกันในจังหวะปิดหรือเปิดของหลอดอาหารและหลอดลม, เกิดการส่งผ่านอาหารลงมาหลอดอาหาร ถ้าจังหวะที่การประสานงานเหล่านี้สะดุด ก็จะเกิดเหตุการสำลักอาหารลงหลอดลม หรือ สำลักขึ้นจมูก แทนที่อาหารจะลงมาที่ หลอดอาหาร

อัมพาต กลืนไม่ได้

อาหารแต่ละคำ ร่างกายจัดการอย่างไร?

อาหารแต่ละคำ กว่าจะผ่านลงกระเพาะได้ ต้องผ่านด่านถึง3ด่าน

ด่านที่1 ในช่องปาก อาหารจะถูกฟันบดเคี้ยว คลุกเคล้ากับน้ำลาย หรือน้ำย่อยในปาก เพื่อเตรียมอาหารให้มีขนาดเล็กเหมาะที่จะผ่านลงไปกระเพาะอาหาร ลิ้นก็จะช่วยส่งผ่านอาหารต่อไปยัง ช่องคอด้านหลัง ซึ่งระยะนี้ หลอดลมยังเปิดอยู่ทำให้เรายังหายใจได้ ขณะเคี้ยวอาหาร ส่วนหลอดอาหารก็จะยังปิดอยู่รอจนกว่าอาหารจะผ่านมาถึงด้านหลังของลำคอ

ด่านที่2 ช่องคอด้านหลัง เมื่ออาหารถูกส่งมาที่ด้านหลังของลำคอ ก้านสมองก็จะถูกกระตุ้นให้ทำงาน โดยสั่งการมายัง กล้ามเนื้อในผนังคอด้านหลัง กล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะมีการหดตัวทำงานประสานงานกันแบบอัตโนมัติ

การทำงานประสานกันในระยะนี้ทำให้ ลิ้นด้านหลังมาขวางอาหารไม่ให้ไหลย้อนออกมาทางช่องปาก, เพดานในช่องปากด้านหลังก็จะถูกยกขึ้นไปเพื่อปิดกันไม่ให้อาหารผ่านย้อนขึ้นไปในโพรงจมูก ในจังหวะนี้ ฝาปิดกล่องหลอดลมก็จะปิดกันไม่ให้อาหารลงมาที่หลอดลม และ หลอดอาหารก็จะเปิดเพื่อรับอาหารลงมาที่หลอดอาหารต่อไป

ด่านที่3 เมื่ออาหารลงมาถึง หลอดอาหาร กล้ามเนื้อรอบหลอดอาหาร ก็จะบีบไล่อาหารส่งต่อกันเป็นช่วงๆ ทำให้อาหารค่อยๆถูกบีบไล่ลงไปยังกระเพาะอาหารในที่สุด

เห็นไหมค่ะว่า การกลืนแต่ละคำมีกระบวนการที่ซับซ้อน การมีปัญหาของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการกลืนเพียงมัดใดมันหนึ่ง ก็ทำให้การกลืนนั้นสะดุดไม่ลืนไหลได้

รู้ได้ไงว่า ผู้ป่วยมีปัญหา กลืนลำบาก ?          

  เราจะสังเกตอาการได้ง่าย ๆ คือ ผู้ป่วยกลืนช้า,  มีอาหารตกค้างในกระพุ้งแก้ม , กลืนแล้วเจ็บคอ, เสียงแหบเครือ มีไอและสำลักขณะกลืน  เมื่อมีอาการดังที่กล่าวมา ผู้ป่วยควรได้รับการประเมิน โดยผู้ชำนาญทางด้านการกลืน เช่น นักกิจกรรมบำบัด occupational therapist หรือ นักกายภาพบำบัด เพื่อรับการฟื้นฟูในทิศทางที่ถูกต้องและปลอดภัย

มีวิธีการฟื้นฟูด้วยวิธีใด?

           การฟื้นฟูหลักคือ การฝึกการกลืน ก่อนอื่นเลยนะค่ะ นักกิจกรรมบำบัด จะวิเคราะห์ก่อนว่า การกลืนไม่ได้ของผู้ป่วยอัมพาตแต่ละคน เกิดจาก ปัญหาของกลไกการกลืนในช่วงไหน? นักกิจกรรมบำบัด จึงจะสามารถวางแผนการฟื้นฟูที่เหมาะสม เป็นรายบุคคล รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของผู้ป่วย เช่น  ระดับการตื่นตัว การทำตามคำสั่ง การจัดท่าทางขณะฝึกกลืน การดูแลสุขภาพในช่องปาก รวมถึง การบริหารกล้ามเนื้อและอวัยวะที่เกี่ยวข้องให้แข็งแรง  เมื่อผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาก็จะสามารถวางแผน การฝึกกลืน ให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

การบริหารกล้ามเนื้อและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ควรจะบริหารอย่างสม่ำเสมอ รอบละ 15-20  ครั้ง และสังเกตอาการเหนื่อยของผู้ป่วย รวมถึงควรทำก่อนให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอย่างน้อย  30 นาที

การบริหารริมฝีปากและแก้ม

 1. ยิ้มกว้าง ๆ และคลายยิ้มออก
 2. อ้าปาก ปิดปาก สลับกัน
 3. กักลมไว้ในกระพุ้งแก้ม ให้แก้มป่อง แล้วค่อย ๆ ปล่อยช้า ๆ
 4. เม้มปากให้แน่น แล้วคลายออก

การบริหารลิ้น

 1. แลบลิ้นยาว ๆ เข้า ออก สลับกัน
 2. แลบลิ้นแตะริมฝีปาก บน ล่าง ซ้าย ขวา
 3. ใช้ลิ้นดันกระพุ้งแก้มทั้งสองข้างสลับกัน
 4. ใช้ไม้กดลิ้นด้านบนลิ้น และให้ผู้ป่วยออกแรงต้าน
 5. ใช้ไม้กดลิ้นด้านขวาและซ้าย ให้ผู้ป่วยออกแรงต้าน

การบริหารขากรรไกร

 1. เคลื่อนไหวในท่าเคี้ยวอาหาร
 2. อ้าปากให้กว้างและปิดปากให้ฟันหน้ากระทบกัน
 3. เคลื่อนขากรรไกรซ้าย ขวา สลับกัน

การบริหารคอ

 1. ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหันคอในทิศทางต่าง ๆ เช่น ซ้าย ขวา ก้ม เงย
 2. ให้ผู้ป่วยนั่งหันศีรษะไปซ้าย ขวา และให้ผ้ดูแลออกแรงต้านในด้านตรงข้าม

ชนารัตน์ นิ่มชื่น /นักกิจกรรมบำบัด -เขียน

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม /อายุรแพทย์-เรียบเรียง

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ดูแลและฟื้นฟู ชีวา

บางใหญ่ นนทบุรี

อัมพาต กลืนไม่ได้
อัมพาต กลืนไม่ได้