ผ่าตัดเส้นฟอกไต

                  ข่าวดี ผู้ป่วยไตวาย สิทธิบัตรทอง หรือ เบิกจ่ายตรง (ข้าราชการ) ในสังกัดของ โรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถรับ การผ่าตัดเส้นฟอกไต ที่แขน  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คิวไม่นาน ที่ โรงพยาบาล ธัญบุรี  ปทุมธานี  หรือ โรงพยาบาลบางมูลนาก พิจิตร  โดยทีม ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด ใกล้ที่ไหนเลือกที่นั่น

                ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ รับการผ่าตัดได้ที่ ศูนย์ประสานงาน ผ่าตัดเส้นฟอกไต  โทร  0909250096 0657365757 ช่วงเวลา 9.00-17.00 ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ ทักในไลน์ ข้างล่างได้เลย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
คลินิกกายภาพบำบัด