ทำไมถึงเลือกผ่าตัดเส้นฟอกไต ที่ศูนย์ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา  

       การผ่าตัดที่ได้มาซึ่งเส้นฟอกไตที่มีคุณภาพ       ความชำนาญของ ทีมผ่าตัด โดย ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด ที่มีประสบการณ์ทางด้านการผ่าตัดเส้นฟอกไต เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผู้ป่วย ได้เส้นฟอกไตที่ใช้งานได้ดี มีขนาดใหญ่ ผนังหลอดเลือดแข็งแรง 

        ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน  ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย มีโอกาสที่จะเกิดภาวะไตล้มเหลวจนต้องทำการฟอกไตฉุกเฉิน ได้ทุกเมื่อ  ดังนั้น  การเตรียมเส้นฟอกไตให้พร้อมใช้งานได้เร็ว ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน ก็จะทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย

 

        ประหยัดค่าใช้จ่ายผ่าตัด   ปัจจุบัน ผู้ป่วยไตวายที่ใช้สิทธิการรักษาบัตรทอง(สปสช) สามารถรับการผ่าตัดเส้นฟอกไตได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  ส่วนผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคมก็สามารถเบิกค่าผ่าตัดเส้นฟอกไตได้เต็ม 

ศูนย์ไตเทียม