ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

              ชีวา  เป็นอาคาร3 ชั้น ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา ห่างจาก โรงพยาบาลบางใหญ่ 4 ก.ม.  การบริการประกอบไปด้วย

            1. ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

            2. ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด 

            3. ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

            4. คลินิกโรคหัวใจ

 

    

 

      บริษัท ชีวา ซีเนียร์ แคร์ จำกัด  8/9 หมู่3 ซ.บ้านเจ้า2 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140