ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีบริการพักแบบรายเดือน และ รายวัน พร้อมดูแล 24ชั่วโมง สำหรับ ผู้สูงอายุทั่วไป  , ผู้ป่วยอัมพาต ที่ต้องการฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด  รวมทั้ง ผู้ป่วยไตวาย ที่ต้องการฟอกไต หรือ ล้างไตทางหน้าท้องแบบพักฟื้นในศูนย์

     การพักฟื้นที่ ชีวา เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม แพทย์ พยาบาล  พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางโรคไต , นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขการพูด และ นักกิจกรรมบำบัด    

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

  ประเภทผู้มาพักฟื้น

     ผู้สูงอายุทั่วไป  ผู้สูงอายุ ที่ต้องการดูแลทางการพยาบาล รวมทั้ง ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องใช้การดูแลพิเศษเช่น การให้อาหารทางสายยาง, มีแผลเจาะคอ, ใช้สายปัสสาวะ หรือ มีแผลกดทับ

     ผู้ป่วยโรคไต   ผู้ป่วยไตวาย ที่ต้อง ล้างไตทางหน้าท้อง แต่ขาดคนจัดการเรื่องการล้างไตที่บ้าน  หรือ ผู้ป่วย ฟอกไตทางหลอดเลือด ที่ต้องการลดภาระการเดินทางจากบ้านไปยังศูนย์ ไตเทียม ด้วยการ พักฟื้นและ ฟอกไตในสถานที่เดียวกัน 

     ผู้ป่วยอัมพาต  ผู้ป่วยอัมพาตที่ต้องการมาพักเพื่อ ฟื้นฟูโรคอัมพาต โดยนักกายภาพบำบัดอย่างเข้มข้น 

     ผู้ป่วยหลังผ่าตัด  ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลฟื้นฟูหลังผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัดกระดูกและข้อ, การผ่าตัดหัวใจ, การได้รับยาเคมีบำบัด  

ศูนย์ดูแลผูสูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชีวา
ชีวา
ชีวา
ชีวา

ชีวา และทีมผู้ทำงาน ได้รับการขึ้นทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ในการกำกับของกระทรวงสาธารณสุข 

ชีวา