ชีวา

        คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา     ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยในรูปแบบ ผู้ป่วยนอก ไป-กลับ มีทั้งบริการสำหรับผู้ป่วยอัมพาต, ผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดข้อ กล้ามเนื้อเรื้อรัง เช่น ออฟฟิศซินโดรม ข้อไหล่ติด ปวดเข่าเรื้อรัง ปวดส้นเท้า ปวดหลัง   

   เราทำงานกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นักกายภาพบำบัด, นักแก้ไขการพูด, นักกิจกรรมบำบัด, นักจิตวิทยา ตลอดจนทีมแพทย์พยาบาล

    นอกจากนี้ ที่ ชีวา ยังมีบริการฟื้นฟูกายภาพแบบพักฟื้นรายเดือน โดยเฉพาะผู้ป่วยอัมพาตที่ต้องการ ทำกายภาพแบบเข้มข้น , ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัดกระดูกและข้อ

    

คลินิกกายภาพบำบัด
ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ