Ep19 ใจเต้นเร็ว SVT รักษาหายได้?

หัวใจเต้นเร็ว รักษาหายขาด?

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep18 หัวใจเต้นเร็ว SVTเกิดจากอะไร?

หัวใจเต้นเร็วเกิดจากอะไร?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep17 มารู้จัก อาการ ใจสั่น

ใจสั่น คืออะไร?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep21 หัวใจเต้นสะดุดPVC รักษาได้?

หัวใจเต้นสะดุด PVC รักษาได้?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep22 การตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test

การตรวจหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยการวิ่งสายพาน

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep24 เราเป็นแค่ความดันสูงชั่วคราวหรือเป็นโรคความดัน?

เราเป็นแค่ ภาวะความดันสูงชั่วคราว หรือเป็นโรคความดัน รู้ได้ไง?

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ความดันสูงชั่วคราว รักษาได้?

ความดันสูงชั่วคราว ต้องรักษา?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

โควิด ทำร้ายหัวใจ อันตรายถึงชีวิต

บทความนี้ ได้เล่าถึง วิธีการโจมตี หัวใจของ โควิด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ผู้สูงอายุ แน่นหน้าอก แบบไหนถึงเป็นโรคหัวใจ

แน่นอก แบบไหน ถึงเป็นโรคหัวใจใน
ผู้สูงอายุ

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

วัดความดันแล้วสูง แสดงว่าเป็น โรคความดันสูง?

การวัดความดัน ที่โรงพยาบาลแล้ว มากกว่า120/80
แล้วบอกว่า เป็น โรคความดัน อาจจะไม่ถูกต้องนัก!
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี