การล้างไตทางหน้าท้อง : ปัญหาการติดเชื้อในช่องท้อง

บทความนี้ได้เล่าถึง ปัญหาที่พบบ่อยจากการ ล้างไตทางหน้าท้อง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

การล้างไตทางหน้าท้อง ตอนที่2

บทความ นี้ ได้เล่า ถึง กลไกการทำงานของการล้างไตทางหน้าท้อง ที่มาทำหน้าที่แทนไต ต่อจากตอนที่1
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

การล้างไตทางหน้าท้อง ตอนที่1

ทำไม การล้างไตทางหน้าท้อง จึงทำหน้าที่แทนไตได้ มีกลไกอย่างไร
บทความนี้ มีคำตอบ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

เครื่องฟอกไต ทำงานอย่างไร? ตอนที่2

เครื่องฟอกไตทำงานอย่างไร? ตอนที่2
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

เครื่องฟอกไต ทำงานอย่างไร ตอนที่1

ทำไมเครื่องฟอกไตถึงทำงาน แทนไตได้มารู้จักการทำงานของ เครื่องฟอกไต แบบเข้าใจง่ายๆ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep54 ไตวาย : รู้จักการฟอกไตทางเลือด

บทความนี้ ได้เล่า กระบวนการในการฟอกไตทางหลอดเลือด ตั้งแต่การเตรียมเส้นฟอกไต จนเข้าสู่กระบวนการฟอกไตทางหลอดเลือด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep53ไตวายเรื้อรัง อาการแบบไหน?

อยากรู้ว่า ไตวาย แล้วหรือยัง?
บทความนี้มีคำตอบ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

อยากรู้ว่า ไตวาย ต้องตรวจอะไร?

อยากรู้ว่าไตวาย แล้วหรือยัง ไตวายขนาดไหน บทความนี้ มีคำตอบ
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep51รู้จัก ไต :สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่

บทความนี้ ทำให้เรารู้จักไตของเราให้ มากขึ้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี