Ep121ไตวาย แล้วหรือยัง รู้ได้ไง?

ผู้ป่วยไตวาย ส่วนใหญ่ มักจะไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคไตวายแล้ว เหตุผลเพราะว่า ไตวายในระยะแรกจะไม่แสดงอาการให้เห็น จนกว่า ผู้ป่วยจะมารับการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ จึงจะทราบว่า ไตวาย แล้ว
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep114 ไตวายแล้วหรือยัง ต้องรู้จักค่า GFR

อยากรู้ว่า ไต วายหรือยัง ต้องรู้จัก ค่า GFR หรือ อัตราการกรองที่ไต

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ผู้ป่วยเบาหวาน จะรู้ได้อย่างไรว่า ตัวเองไตวาย?

เป็นเบาหวาน รู้ได้ไง ว่า ไตวายแล้ว?

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep100 ทำไมไตวายแล้วต้องมาเป็นโรคหัวใจอีก?

ทำไมไตวาย ต้องมากับ โรคหัวใจ?

สาเหตุการเสียชีวิตของ ผู้ป่วยไตวาย ส่วนใหญ่ มาจากโรคหัวใจ
ทำไม ผู้ป่วยโรคไต ต้องเป็นโรคหัวใจ ด้วย ?

ศูนย์ไตเทียม ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep108 ไตวาย: รู้ได้ไงว่า น้ำท่วมปอด

ผู้ป่วย ไตวาย มีอาการหอบเหนื่อยจาก น้ำท่วมปอด น้ำที่ท่วม ก็ไม่ได้เแปลว่าน้ำในตัวมากเกินก็ได้ แต่เบื้องหลัง น้ำท่วมปอดในผู้ป่วยไตวาย มักจะ มีโรคหัวใจ เป็นต้นเหตุ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า น้ำท่วมปอด นี้ เกิดจากโรคหัวใจ
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep52 รู้ได้อย่างไรว่า ไตวาย?

อยากรู้ว่าไตวายแล้วหรือยัง ต้องรู้จัก GFR อัตราการกรองของไต
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep65 ความดันสูง ทำให้ ไตวาย?

ความดันสูง ต้นเหตุหนึ่งของโรคไตวาย
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ไตวาย กิน โปรตีน แค่ไหน ไตไม่วาย?

วิดีโอนี้ ได้เล่าเรื่องราวของ การเลือกกินอาหารที่มี โปรตีน สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep103 ฟอสฟอรัสสูง ภัยเงียบของคนโรคไตวาย

ฟอสฟอรัส สูง ใน ผู้ป่วยไตวาย อันตรายถึงชีวิต

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต