ผู้ป่วยเบาหวาน จะรู้ได้อย่างไรว่า ตัวเองไตวาย?

เป็นเบาหวาน รู้ได้ไง ว่า ไตวายแล้ว?

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

5ข้อเสี่ยง ไตวาย ในคนเป็นเบาหวาน

เป็นเบาหวาน แล้วไม่อยาไตวาย ต้องทำสิ่งนี้
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep64 ทำไม เบาหวาน ทำให้ ไตวาย?

ทำไม เบาหวาน แล้วมักจะมี ไตวาย ตามมา

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต