PODCAST1 เครียด ทำให้เกิด อัมพาต?

คนที่เครียด เป็นประจำ จะเป็น อัมพาตได้ไหม แล้ว เป็นอัมพาตแล้ว จะมีทางแก้ไขอย่างไร คลิปวิดิโอนี้ มีคำตอบ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ท่าบริหารป้องกันการล้มใน ผู้สูงอายุ

สาเหตุหนึ่งของการล้มในผู้สูงอายุ คือ การทรงตัว คลิปวิดิโอนี้ สาธิตท่าบริหารแบบทำเองที่บ้านได้สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ ผู้สูงอายุ มีการทรงตัวที่ดีขึ้น
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

การฝึกการทรงตัว ในผู้ป่วย อัมพาต

ปัญหาแรกๆของผู้ป่วย อัมพาต นอกจากเรื่องแขนขาอ่อนแรงแล้ว คือ ความไม่สามารถทรงตัวได้ของ ผู้ป่วย การทรงตัวไม่ได้นี้ ย่อมทำให้ การฝึกในด้านอื่นๆทางกายภาพบำบัดไม่สามารถทำได้ ดังนั้นการฝึกการทรงตัวจึงเป็นบันไดขั้นแรกของ การฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพาต
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ผู้ป่วยนอนติดเตียง เดินได้เพราะสิ่งนี้!

ปัญหาสำคัญของ ผู้ป่วยติดเตียง ก็คือ การที่ ผู้ป่วยต้องอยู่ในท่านอนนานๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การฟื้นฟูต้องอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า เตียงฝึกยืน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

เทคนิคกายภาพบำบัดง่ายๆทำเองได้

นักกายภาพบำบัด ได้เล่าถึง เทคนิคพื้นฐานในการทำกายภาพบำบัด สำหรับ ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยอัมพาต

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา :เสียงจากผู้มาฟื้นฟู กายภาพบำบัด 12

ความรู้สึกของคุณ แสงทอง ที่มีต่อ ทีมกายภาพบำบัด ที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา ในการทำหน้าที่ดูแลฟื้นฟู คุณพ่อของท่าน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา : เสียงจากผู้มาฟื้นฟู กายภาพบำบัด 11

ความรู้สึกของคุณแม่ เกศินี เมื่อได้เห็นรอยยิ้มลูกสาวหลังจากมารับการฟื้นฟู ที่ ศูนย์ดูแล และฟื้นฟู ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep29 อัมพาต ทำไม ถึงพูดไม่ได้?

ผู้ป่วย อัมพาต มักจะมีแขนขาอ่อนแรง มากบ้างน้อยบ้าง แต่ทำไม บางคนจึงมีปัญหาการพูด อ่าน เขียน ร่วมด้วย
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

บทความ : ปวดหลัง หายได้ด้วย กายภาพบำบัดจริงหรือ?

ปวดหลัง ปัญหาที่พบได้บ่อย กินยาก็ไม่หาย ความสำคัญคือการหาต้นตอของอาการปวด การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด เป็นการรักษาที่ได้ผลระยะยาว
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี