Ep67 ไตวายแค่ไหน ถึงต้องฟอกไต?

ไตวาย แค่ไหนถึงต้องฟอกไต?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep64 ทำไม เบาหวาน ทำให้ ไตวาย?

ทำไม เบาหวาน แล้วมักจะมี ไตวาย ตามมา

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep54 ไตวาย : รู้จักการฟอกไตทางเลือด

บทความนี้ ได้เล่า กระบวนการในการฟอกไตทางหลอดเลือด ตั้งแต่การเตรียมเส้นฟอกไต จนเข้าสู่กระบวนการฟอกไตทางหลอดเลือด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep53ไตวายเรื้อรัง อาการแบบไหน?

อยากรู้ว่า ไตวาย แล้วหรือยัง?
บทความนี้มีคำตอบ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

อยากรู้ว่า ไตวาย ต้องตรวจอะไร?

อยากรู้ว่าไตวาย แล้วหรือยัง ไตวายขนาดไหน บทความนี้ มีคำตอบ
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep51รู้จัก ไต :สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่

บทความนี้ ทำให้เรารู้จักไตของเราให้ มากขึ้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี