บทความ: วัคซีนไฟเซอร์ ป้องกัน เดลต้าไม่ได้จริงหรือ?

posted in: โควิด | 0

เดลต้า สายพันธุ์โควิดที่ระบาดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว มีความรุนแรงในการก่อโรคและติดโรคง่าย มีข่าวว่าวัคซีนเอาไม่อยู่จริงไหม?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

บทความ: ฉีดวัคซีนครบแล้วยังติดโควิดได้ จะฉีดวัคซีนไปทำไม?

posted in: โควิด | 0

ในสถาณการณ์ที่มีการระบาดโควิดสายพันธ์ทีร้ายแรงคือ เดลต้า ถึงแม้ว่าคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ยังติดเชื้อได้ แล้วเราจะฉีดวัคซีนไปทำไม บทความนี้มีคำตอบ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

บทความ: ฉีดวัคซีนครบแล้วจะเป็นโควิดไหม?

posted in: โควิด | 0

4สาเหตุว่า ทำไมฉีดวัคซีนครบแล้วยังติดโควิดได้
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

LONG COVID หายจากโควิดแล้วทำไมยังมีอาการอยู่?

posted in: โควิด | 0

โดยทั่วไปผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด ควรจะหายภายใน2-4สัปดาห์ แต่ว่ามีผู้ป่วยโควิด จำนวนมาก ยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่ นานหลายๆเดือน แบบที่เรียกว่า LONG COVID คลิปวิดิโอนี้ มีคำอธิบาย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ซิโนแวค ทำให้หน้าเบี้ยวครึงซีก?

posted in: โควิด | 0

โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก หรือ โรคเบลล์ เป็นโรคที่มีการอักเสบของเส้นประสาทสมอง มีการรายงานว่าพบใน ผู้ที่ฉีด วัคซีนโควิดมากขึ้น รวมไปถึง วัคซีน ซิโนแวค จริงหรือไม่ และโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกเป็นอย่างไร คลิปวิดิโอนี้ มีคำตอบ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ติดโควิด แน่นอก ระวังโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย!

posted in: โควิด | 0

โควิด ไม่ได้เป็นแค่เรื่อง โรคติดเชื้ออีกต่อไป ผู้คนจำนวนมากล้มตาย เพราะ การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย ทำไม โควิด ถึงเล่นงานหัวใจคนเราได้ คลิปวิดิโอ นี้ มีคำตอบ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

บทความ: ทำไมหายจากโควิดแล้ว แต่ ก็ยังมีอาการอยู่?

posted in: โควิด | 0

ผู้ป่วยที่หายจากโควิดจำนวนมาก ยังคงมีอาการผิดปกติ อีกหลาเดือน หรือเป็นปี ที่เรียกว่า LONG COVID
บทความนี้มีคำตอบ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

พอดแคสต์15 ซิโนแวค ทำให้ หน้าเบี้ยวครึ่งซีกจริง?

posted in: podcast, PODCAST, โควิด | 0

โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก หรือ โรคเบลล์ เป็นโรคที่มีการอักเสบของเส้นประสาทสมอง มีการรายงานว่าพบใน ผู้ที่ฉีด วัคซีนโควิดมากขึ้น รวมไปถึง วัคซีน ซิโนแวค จริงหรือไม่ และโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกเป็นอย่างไร คลิปวิดิโอนี้ มีคำตอบ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

พอดแคสต์14 โควิด ก็ทำให้ แน่นอก จาก กล้ามเนื้อหัวใจตาย ได้!

โควิด ไม่ได้เป็นแค่เรื่อง โรคติดเชื้ออีกต่อไป ผู้คนจำนวนมากล้มตาย เพราะ การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย ทำไม โควิด ถึงเล่นงานหัวใจคนเราได้ คลิปวิดิโอ นี้ มีคำตอบ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

พอดแคสต์12 2สัญญาณ บอกว่า คุณกำลังแย่จากโควิด

posted in: podcast, PODCAST, โควิด | 0

ข่าว คนติดเชื้อโควิด เสียชีวิตที่บ้าน มาโรงพยาบาลไม่ทัน การกักตัวแล้วดูอาการผู้ป่วย เพื่อผู้ป่วยจะได้มาโรงพยาบาล ก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะที่ โควิดลงปอด ขั้นวิกฤติ การเฝ้าระวังผู้ป่วยที่บ้าน ใช้ 2 สัญญาณ สำคัญ คือ ความเข้มข้นออกซิเจน และ อัตราการหายใจ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี