Ep105 ไตวายแล้วซีด ทำไงดี?

ทำไม ไตวาย ทำให้ซีด แล้วจะแก้ไขยังไง
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ไตวาย ไม่ฟอกไต จะเป็นยังไง?

ผู้ป่วย โรคไตวายหลายคน ที่ปฎิเสธ การบำบัดนี้ แล้ว ผุ้ป่วยที่ไม่ทำการ ฟอกไต หรือ ล้างไตทางหน้าท้อง จะมีอาการอย่างไร จะมีชีวิตยืนยาวแค่ไหน คลิปวิดิโอนี้มีคำตอบ
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep106 ไตวาย ดีขึ้นได้เพราะสิ่งนี้

มีการรักษาแบบหนึ่ง ที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยไตวาย ชะลอความเสื่อมของไต ให้ช้าลงได้
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ไตวาย กิน โปรตีน แค่ไหน ไตไม่วาย?

วิดีโอนี้ ได้เล่าเรื่องราวของ การเลือกกินอาหารที่มี โปรตีน สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep104 ไตวายแล้ว โปแตสเซียมสูง อันตรายถึงชีวิต

ไตวาย แล้ว โปแตสเซียมสูง ก่อให้เกิด ความผิดปกติของการทำงานของหัวใจ จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ คลิปวิดิโอนี้ ได้เล่าถึง การป้องกันและจัดการ ภาวะ โปแตสเซียมสูง ใน ผู้ป่วยไตวาย
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep103 ฟอสฟอรัสสูง ภัยเงียบของคนโรคไตวาย

ฟอสฟอรัส สูง ใน ผู้ป่วยไตวาย อันตรายถึงชีวิต

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

ปริมาณพลังงานและโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ผู้ป่วยไตวาย ควรรับประทาน อาหารโปรตีน มากน้อยแค่ไหน?
บทความนี้ หมอไต มีคำตอบ
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep67 ไตวายแค่ไหน ถึงต้องฟอกไต?

ไตวาย แค่ไหนถึงต้องฟอกไต?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep54 ไตวาย : รู้จักการฟอกไตทางเลือด

บทความนี้ ได้เล่า กระบวนการในการฟอกไตทางหลอดเลือด ตั้งแต่การเตรียมเส้นฟอกไต จนเข้าสู่กระบวนการฟอกไตทางหลอดเลือด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี