การ ดูแลผู้สูงอายุ ต้องใช้ใจ

การดูแลผู้สูงอายุ กับ ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม
คลินิกกายภาพบำบัด
บางใหญ่ นนทบุรี

ผู้สูงอายุวัดความดันสูง แล้วต้องกินยาไหม?

ความดันสูงในผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม
คลินิกกายภาพบำบัด
บางใหญ่ นนทบุรี

ผู้สูงอายุ กินยาผิด ความผิดพลาดที่อาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัว

ผู้สูงอายุ กินยาผิด ความผิดพลาดที่อาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม
คลินิกกายภาพบำบัด
บางใหญ่ นนทบุรี

ไข้หวัดใหญ่ ใน ผู้สูงอายุ ไม่ใช่แค่ไข้หวัด

ไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่เป็น แค่…เรื่อง ไข้หวัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม
คลินิกกายภาพบำบัด
บางใหญ่ นนทบุรี

ผู้สูงอายุ แน่นหน้าอก แบบไหนถึงเป็นโรคหัวใจ

แน่นอก แบบไหน ถึงเป็นโรคหัวใจใน
ผู้สูงอายุ

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ผู้สูงอายุ กินยาแคลเซียม แล้วกระดูกหักยาก?

ยา แคลเซียม ป้องกัน ผู้สูงอายุ กระดูกหัก จริง?
ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี