4เหตุผลที่ ไม่ควรปล่อย ผู้สูงอายุ อยู่บ้านตามลำพัง

4 เหตุผลที่ผู้สูงอายุไม่ควรอยู่บ้านตามลำพัง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

อัมพาต รู้เร็ว แล้ว รอด

อัมพาต รู้เร็ว แล้ว รอด

ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

วัดความดันแล้วสูง แสดงว่าเป็น โรคความดันสูง?

การวัดความดัน ที่โรงพยาบาลแล้ว มากกว่า120/80
แล้วบอกว่า เป็น โรคความดัน อาจจะไม่ถูกต้องนัก!
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี