โควิด-19 เข้าไปทำอะไรในตัวเรา?

posted in: โควิด | 0

โควิด โจมตีร่างกายเราอย่างไร?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

โควิด ทำร้ายหัวใจ อันตรายถึงชีวิต

บทความนี้ ได้เล่าถึง วิธีการโจมตี หัวใจของ โควิด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี