ปรึกษานักจิตวิทยา

อัมพาต:ดูแลใจกันและกัน

ผู้ป่วยอัมพาต ย่อมเกิดความเครียด กังวล กับการเจ็บป่วยที่ตนเองมี จนทำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่เป็นลบ ส่งผลให้ ผู้ที่อยู่ข้างๆ ซึ่งเครียดอยู่แล้ว ก็จะมีความเครียดมากยิ่งขึ้น จนบางครั้งทำให้ ความสัมพันธ์แย่ลง
ฟัง มุมมองของนักจิตวิทยา ว่า ทำไม ผู้ป่วยจึงควรที่จะหมั่นดูแลใจตนเอง เพื่อจะได้มาดูแลใจคนข้างๆ
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศุนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

อัมพาต:ดูแลใจกันและกัน Read More »