Ep209 ไส้กรอง ฟอกไต ใช้ซ้ำจะปลอดภัยไหม?

ไส้กรอง เป็นหัวใจสำคัญของการฟอกไตแต่ละครั้ง ไส้กรองแบบใช้ซ้ำจะปลอดภัยไหม? แต่ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ ในตอนที่1 ผมขอ เล่าเกี่ยวกับการทำงานของไส้กรองให้ชัดๆก่อน เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจมากขึ้น
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย

Ep196 อยากผอมต้องไม่ออกกำลังกาย?

ทำไม ออกกำลังกาย ยังไงก็ไม่ผอม ? แล้วอยากผอมต้องทำยังไง?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
https://www.chewa.co.th

Ep187 ใครบอก ผ่าตัดเส้นฟอกไต น่ากลัว?

ผู้ป่วย ปฎิเสธผ่าตัดเส้นฟอกไต เพราะความกลัวการผ่าตัด ปัญหาใหญ่ จึงเกิดขึ้นตามมาเมื่อถึงเวลาต้องฟอกไตจริงๆ
มาฟัง4เหตุผลที่ ผ่าตัดฟอกไต ไม่ได้น่ากลัวเลย
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

Ep186 ผ่าตัดเส้นฟอกไต เบิกประกันสังคมได้ไหม?

ผู้ป่วยไตวายที่ใช้สิทธิประกันสังคม ควรวางแผนผ่าตัดเส้นฟอกไต เพื่อจะได้ไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายที่บานปลายในการผ่าตัด และ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ประกันสังคม
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep180 5เรื่องที่ผู้ป่วยไตวายไม่รู้

หลายครั้งที่ผู้ป่วยไตวาย เสียโอกาสเข้าถึงการรักษา เพราะความไม่รู้ ในครั้งนี้ ผมจะมาเล่า 5เรื่องสำคัญที่ ผู้ป่วยไตวายมักจะเข้าใจผิด หรือ ไม่รู้
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ทำไม ฟอกไตแบบออนไลน์ ทำให้ชีวิตดีขึ้น

ฟอกไต แบบ ออนไลน์ ทางเลือกใหม่ ที่ ผู้ป่วยไตวาย หลายคน ไม่รู้
กับการฟอกไต ที่ดีกว่า การฟอกไตแบบธรรมดา
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ทำไมถึงต้องเปลี่ยนมา ฟอกไตแบบ ออนไลน์

หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ใช้การฟอกไตแบบออนไลน์ เป็นการฟอกไตหลัก ทดแทนการฟอกไตแบบพื้นฐาน บทความนี้ ได้เสนอ การศึกษาถึงประโยชน์ของการฟอกไตแบบ ออนไลน์ที่เหนือกว่า การฟอกไตแบบพื้นฐาน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep174 ฟอกไตออนไลน์ ทำงานยังไง?

ปัญหาของ การฟอกไตแบบวิธีพื้นฐาน สำหรับผู้ป่วยไตวาย ก็คือ การกำจัดโปรตีนของเสีย ออกจากร่างกายไม่ได้หมด ของเสียที่คั่งค้างเหล่านี้ ก่อให้เกิดผลเสียตามมามากมาย การฟอกไตแบบ ออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ในคลิปวิดิโอนี้ ได้เล่าเรื่องของ กลไกในการทำงานของ การฟอกไตแบบ ออนไลน์ ว่า ทำไมถึงกำจัดของเสีย ได้หมดจด มากกว่าการ ฟอกไตแบบพื้นฐาน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี