ศูนย์ไตเทียม

Ep201 ไม่เป็น นิ่วในไต เมื่อทำสิ่งนี้

นิ่ว ใครก็เป็นได้ ไม่อยากเป็นนิ่ว ทำไงดี?
นพ.วิโรจน์ ต้นติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

Ep201 ไม่เป็น นิ่วในไต เมื่อทำสิ่งนี้ Read More »