Ep208 9 โรคร้ายจากบุหรี่ที่คุณไม่รู้

บุหรี่ ไม่ได้ก่อปัญหาเฉพาะที่ปอดนะครับ แต่ยังสามารถก่อปัญหาให้กับอวัยวะเราทั่วตัว ครั้งนี้ผมมาเล่า9โรคร้ายที่คนสูบบุหรี่ ไม่รู้
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ศูนย์ไตเทียมและผ่าตัดเส้นฟอกไต