Ep53 เทคนิคก้าวขึ้นบันได สำหรับผู้ป่วย อัมพาต

ศูนย์พักฟื้น ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ชีวา

บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา

ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ไตเทียม
ชีวา
ชีวา