วัดความดันที่ โรงพยาบาลแล้วสูง แสดงว่า เป็นโรคความดันสูง?

โรคความดันสูง

วัดความดันที่ โรงพยาบาลแล้วสูง แสดงว่า เป็นโรคความดันสูง?

                  ผู้ป่วยหลายคน ไม่เคยมีประวัติ ความดันสูงมาก่อนเลย แต่พอมาตรวจโรคที่โรงพยาบาล ความดันที่วัดมักจะสูงประจำ มีคำถามตามมามากหมาย

             เราเป็นโรคความดันสูงแล้ว?   ต้องกินยาตลอดชีวิตไหม? มีวิธีรักษาให้หายไหม?

               ก่อนที่จะมีคำถามมากกว่านี้ สิ่งแรกเลยที่คุณหมอ จะต้องตอบคนไข้ ก็คือว่า สรุปว่า

คนไข้ เป็นโรคความดันสูง หรือ เป็นแค่ ความดันสูงชั่วคราว?

ทั้ง 2สภาวะ ต่างกัน การรักษาก็ต่างกัน 

           ผู้ป่วยหลายคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จะมีความแปรปรวนของระดับความดันง่าย เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ตื่นเต้น ตกใจ เครียด หรือ เหนื่อย หิว อดนอน ปัจจัยเหล่านี้ มีผลทำให้ระดับความดันสูง ชั่วคราว พอกลับบ้าน หรือ นั่งพัก จนปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้ลดลง  ระดับความดันก็จะลงมาในระดับปกติ ดังนั้น การรักษา จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยา ยกเว้นแต่ในรายที่มีระดับความดันที่สูงมากจนเข้าขั้นวิกฤติ

        คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่ถูกตรวจพบว่ามีระดับความดันสูง ครั้งแรก ก็คือ หาเครื่องวัดความดัน แล้ว วัดความดันเองที่บ้าน

วัดเวลาไหนก็ได้ แต่ต้องเป็นเวลาที่ร่างกาย ไม่ได้มีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ความดันสูงขึ้น เช่น ไม่สบาย ปวดศรีษะ หงุดหงิด หิว โมโห

วัดวันละกี่รอบ ก็ได้ แล้วแต่ สะดวก แต่วัดยิ่งบ่อย คุณหมอก็จะเห็นค่าความดันที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้การแปลผลแม่นยำขึ้น  วัดต่อเนื่องประมาณ 1สัปดาห์ แล้วนำผลที่บันทึกไว้ ไปให้คุณหมอดุ เพื่อ บอกเราว่า เป็นโรคความดันสูง หรือ เป็น ภาวะความดันสูงชั่วคราว 

นพ. วิโรจน์ ตันติโกสุม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เวปไซด์ www.chewa.co.th

เดินทางมา ชีวา  https://goo.gl/maps/CgcGgE6uieUn1naM9

คุยกับเรา   https://lin.ee/k8UqBKr

ชีวา  เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ตั้งอยู่ใน ซอยกันตนา  บางใหญ่ นนทบุรี    

      การบริการประกอบไปด้วย

                  ศูนย์พักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ  แบบพักรายเดือน เพื่อ ดูแลทางการพยาบาล, ทำกายภาพบำบัด, รอฟอกไตทางหลอดเลือด , ดูแลการล้างไตทางหน้าท้อง 

                 ศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตและ คลินิกกายภาพบำบัด         

                 ศูนย์ไตเทียม หรือศูนย์ฟอกไต โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคม หรือ บัตรทอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไต

               คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกได้ตามสิทธิ  

             คลินิกโรคหัวใจ 

Key word

ชีวา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ไตเทียม , ศูนย์ฟอกไต , ไตวาย , ฟอกไตไม่เสียค่าใช้จ่าย ,  คลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกโรคหัวใจ , คลินิกกายภาพบำบัด , ฟอกไตทางหลอดเลือด , ทำเส้นฟอกไต , ฟอกไตบัตรทอง, คลินิกผ่าตัดเส้นฟอกไต, อัมพาต