Ep9 ผู้ป่วยติดเตียง เดินได้เพราะสิ่งนี้!

คลิปวิดิโอนี้ ได้เล่าเรื่องราวจริงของ ผู้ป่วย ที่มารับการฟื้นฟู ที่ ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ชีวา

คลิกชมวิดิโอ ผู้ป่วยติดเตียง เดินได้เพราะสิ่งนี้

คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์ดูแล และฟื้นฟู ชีวา

บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ไตเทียม
ชีวา
ชีวา