ปัญหาแรกๆของผู้ป่วย อัมพาต นอกจากเรื่องแขนขาอ่อนแรงแล้ว คือ ความไม่สามารถทรงตัวได้ของ ผู้ป่วย การทรงตัวไม่ได้นี้ ย่อมทำให้ การฝึกในด้านอื่นๆทางกายภาพบำบัดไม่สามารถทำได้ ดังนั้นการฝึกการทรงตัวจึงเป็นบันไดขั้นแรกของ การฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพาต

คลิปวิดิโอนี้ ได้สาธิตการบริหารในท่านั่งเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อท้อง เพื่อช่วยในการทรงตัว

ชีวา

บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ไตเทียม
ชีวา
ชีวา