Ep21 ท่าบริหารแขน สำหรับ ผู้ป่วยอัมพาต

ผู้ป่วยอัมพาต ที่มี แขนขา ซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรง การออกกำลังกายแขนขาข้างที่อ่อนแรง อย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะทำให้ กล้ามเนื้อแขนขาดีขึ้น แล้ว ยังมีส่งผลให้ การฟื้นตัวของสมองดีขึ้นอีกด้วย คลิปวิดิโอนี้ นักกายภาพบำบัด ได้ สาธิตท่าบริหารแขนข้างที่อ่อนแรง ที่สามารถทำได้เองที่บ้าน

ศูนย์พักฟื้น ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

คลินิกกายภาพบำบัด

ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ชีวา
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ไตเทียม
ชีวา
ชีวา