ผู้สูงอายุฉีด วัคซีนโควิด จะอันตรายไหม?

Ep32 ผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีนโควิด จะอันตรายไหม?

ความกังวลต่อ ผลข้างเคียงของ วัคซีนโควิด โดยเฉพาะกับ ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเกิด ปัญหา อัมพาตหลังฉีด ทำให้ ผู้ป่วยและญาติ ชะลอการฉีด วัคซีนดควิดในผู้สูงอายุ ตกลงว่า ผู้สูงอายุ ควรฉีดวัคซีนไหม?

คลิปวิดิโอนี้ มีคำตอบ

ศูนย์ฟื้นฟูและ ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา

คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา

บางใหญ่ นนทบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพที่บ้าน