ศูนย์ฟอกไต ประสิทธิภาพสูง

                           ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปทางการแพทย์แล้วว่า การฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูง หรือ HDF (Hemodiafiltration)  หรือเรียกกันสั้นๆว่า ฟอกไตแบบ ออนไลน์ ไม่ใช่ฟอกไตที่บ้านนะครับ แต่เป็น วิธีการฟอกไตที่ สามารถ กำจัดโปีตีน สารพิษ ได้ดีกว่า การฟอกไตแบบพื้นฐาน ทำให้การฟอกไตแบบออนไลน์ นี้ จึงเป็นวิธีการฟอกไต ที่มีผลดีต่อสุขภาพผู้ป่วย มากกว่า การฟอกแบบพื้นฐาน HD    

                        ผู้ป่วยที่เลือกฟอกไตแบบ ออนไลน์ ระยะยาว จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า, ลดการเกิดโรคหัวใจ, ลดการเกิดอัมพาต, ผิวพรรณสดใส , ไม่อ่อนเพลีย    การเลือกฟอกไต แบบ ออนไลน์ จึงเป็นที่นิยมกันมากขึ้น 

                       ศูนย์ไตเทียม ชีวา เป็นศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง แห่งแรกในบางใหญ่ นนทบุรี  เปิดให้บริการเครื่องฟอกไต 16 เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูง 6เครื่อง และ ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคม, บัตรทอง ในการฟอกไตแบบออนไลน์ได้

ศูนย์ไตเทียม ศูนย์ฟอกไต บางใหญ่ ชีวา ศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ