สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันนัดตรวจเส้นเลือด

1 หลังจากที่ท่านได้ ใบนัดตรวจผ่าตัดเส้นฟอกไต ที่เราได้ส่งให้ทางแอปปลิเคชั่น ไลน์แล้ว สำหรับท่านที่ใช้สิทธิบัตรทอง(สปสช) ท่านจะต้องตรวจสอบกับโรงพยาบาลที่รักษาโรคไต ว่า ท่านได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยไตวาย(DMIS CKD) กับทาง สปสช แล้ว

2ท่านควรเดินทางมาโรงพยาบาลให้ตรงตามวันเวลาที่นัดหมาย

การมาไม่ตรงตามนัด อาจจะมีผลให้การผ่าตัดถูกเลื่อนออกไป

3 นำเอกสารดังต่อไปนี้มาโรงพยาบาล

ใบส่งตัว/จดหมาย หรือ บันทึกข้อความ อย่างใดอย่างหนึ่งจาก อายุรแพทย์ โรคไต ที่ระบุว่า ท่านจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเส้นฟอกไต

ใบรายงานผลเลือดล่าสุด ไม่เกิน3เดือน BUN/Cr/GFR, CBC, electrolyte, antiHIV, HbsAg

ใบประวัติการตรวจทางหัวใจ(ถ้ามี)เช่น ผลฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ(CAG) การทำบอลลูน หรือ การผ่าตัดหัวใจ , ผลเอคโค(Echocardiogram)

4 นำยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยใช้ประจำติดตัวมาด้วย ท่านที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด เช่น ยา วาร์ฟาริน หรือ ยาต้านเกล็ดเลือด เช่น แอสไพริน, โคลพิโดรเกล ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ

5 บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

6 เดินทางมาพร้อมกับ ญาติสายตรง เพื่อ รับทราบแนวทางการรักษา, การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด

7 ไม่ต้องงดอาหารหรือน้ำในวันที่มาตรวจ

การกำหนดวันผ่าตัด หลังจากการตรวจเส้นเลือด ขึ้นอยู่กับ การพิจารณา ของศัลยแพทย์ บางท่าน อาจจะได้รับการผ่าตัดในวันที่ตรวจครั้งแรกเลย