การทำกายภาพบำบัด นอกจากจะช่วยผู้ป่วยอัมพาตแล้ว การทำกายภาพบำบัดที่ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ยังช่วยให้ผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ได้เป็นอัมพาต แต่เป็น ผู้ป่วยติดเตียง , ผู้ป่วยที่มีปัญหา ข้อเสื่อมเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะล้ม กลับมามีวิถีชีวิตที่ลดการพึ่งพา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย ชีวา เรามีทีม นักกายภาพบำบัด ที่ทำงานร่วมกับ สหวิชาชีพ ทั้ง แพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักฝึกพูด ตลอดจน นักจิตวิทยา ในการวางแผนฟื้นฟูให้กับผู้ป่วย ทั้งที่เป็น ผู้ป่วยอัมพาต และ ผู้สูงอายุ ที่ต้องการการฟื้นฟูสภาพร่างกาย

ค่าบริการรายเดือน เริ่มต้นที่ 20,000บาท

ค่าบริการนี้ ประกอบไปด้วย

ค่าห้องพักแบบรวมแยกชายหญิง มีห้องน้ำในตัว ผู้ป่วยสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นห้องพักแบบห้องเดี่ยว หรือ ห้องคู่ได้

การดูแลความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน อาหาร3มื้อ

การดูแลดูแลกิจวัตรประจำวัน การจัดยา ตามแผนการรักษาจากแพทย์

*ราคานี้ไม่ได้รวม ค่ากายภาพบำบัด, ค่ายาหรือ ของใช้ส่วนตัว วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แพมเพิส, ค่ารถพยาบาลทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน , การพยาบาลพิเศษ เช่น การทำแผล, ให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เรามีบริการห้องพัก ทั้งแบบห้องเดี่ยว,ห้องคู่และห้องรวม แยกชายหญิง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ