ปวดไหล่ เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม

ปวดไหล่

คลินิกกายภาพบำบัด

ภาวะไหล่ติด

ไหล่ติด ไหล่ติด หรือ Frozen shoulder เป็นภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถยกแขนได้สุดเพราะมีอาการเจ็บหรือติดขัดที่หัวไหล่ ทั้งนี้เป็นเพราะ เนื้อเยื่อพังผืดที่หุ้มรอบหัวไหล่ ซึ่งโดยปกคิ พังผืดนี้จะยืดหยุ่น กล่าวคือ พังผืดนี้สามารถหดขยายตามการเคลื่อนไหวของกระดูกในข้อไหล่ เมื่อพังผืดนี้เกิดการอักเสบ ก็ทำให้พังผืดเกิดการบวม และหนาตัว จนเสียความยืดหยุ่นไป ทำให้ข้อต่อที่หัวไหล่ ไม่สามารถเคลื่อนไหวในองศาที่ปกติได้ สาเหตุมักจะพบจากที่ผู้ป่วยไม่ยอมขยับหัวไหล่ อาจจะมาจากการปวดจาก การอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเอ็นที่อยู่รอบหัวไหล่ (Rotator cuff tendinitis) หรือ ถุงน้ำรอบหัวไหล่(bursitis)

คลินิกกายภาพบำบัด

อาการเป็นอย่างไร?

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ คือ

คนในช่วงอายุ 40-60ปี โดยเฉพาะเพศหญิง

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน ซึ่งพบว่า10%ของผู้ป่วยเบาหวานมีไหล่ติด รวมทั้งผู้ป่วยโรคไทรอยด์, โรคพาร์กินสัน

ผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวข้อไหล่น้อยเช่นผู้ป่วยหลังผ่าตัด, ผู้ป่วยอัมพาต หรือกระดูกหัก

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัวไหล่ จนไม่สามารถขยับหรือยกแขนได้ จนบางครั้งปวดไหล่จนต้องตื่นกลางดึก อาการเหล่านี้อาจใช้เวลานานถึง3ปีกว่าจะหายเอง โดยโรคจะค่อยๆดำเนินไปเป็น3ระยะ

ระยะที่1 ผู้ป่วย จะมีอาการปวดที่ไหล่ โดยอาจจะปวดจากสาเหตุใดก็ตาม ทำให้ผู้ป่วยพยายามขยับข้อไหล่ลดลง จะได้ไม่ปวด ระยะนี้อาจใช้เวลานานถึง6เดือน ผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่รู้ตัวว่า ข้อไหล่ตนเองขยับได้น้อยลง จนกระทั่งมาสังเกตว่าตนเองเอื้อมมือไปหยิบของที่อยู่บนชั้นวางของไม่ได้ หรือแม้กระทั้งการใส่เสื้อผ้าได้ยากขึ้น

ระยะที่2 อาการปวดจะดีขึ้น แต่หัวไหล่เริ่มขยับไม่ได้สุด เช่น ยกแขนชูขึ้นเหนือศรีษะได้น้อยกว่าแขนอีกข้าง ซึ่งระยะนี้อาจใช้เวลานานถึง12เดือน

ระยะที่3 ผู้ป่วยเริ่มเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้มากขึ้น ซึ่งอาจใช้เวลามากว่า1ปี

นักกายภาพบำบัด จัดการโรคนี้อย่างไร?

หัวใจหลักของการรักษาก็คือ การทำกายภาพบำบัด โดยในขั้นแรกเลย นักกายภาพบำบัด ก็จะต้องทำการวินิจฉัยโรค โดยอาศัย การซักประวัติและการตรวจร่างกายที่ละเอียด ภาพเอกซ์เรย์ ไม่ได้ใช้ในการวินิจฉัย แต่สามารถช่วยให้นักกายภาพบำบัด ดูได้ว่า อาการปวดนี้ ไม่ได้มีภาวะอื่นๆซ่อนอยู่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ