เกิดอะไรขึ้นเมื่อ คุณเลิกบุหรี !

สิ่งมหัศจรรย์ของร่างกาย เกิดตามมาตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเลิกบุหรี่
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต