EP150 ไตวายไม่อยากน้ำท่วมปอดซ้ำซากทำไง?

ผู้ป่วยไตวาย แล้วเกิด น้ำท่วมปอด อาจเป็นสัญญาณหนึ่งของ โรคหัวใจ
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต