3 ข้อระวังในการตรวจโควิดแบบรู้ผลเร็ว Antigen test kit

posted in: โควิด | 0

การตรวจโควิดแบบรู้ผลเร็ว ATK ดูเหมือนง่ายราวกับตรวจการตั้งครรภ์ แต่ทำไมหลายประเทศ ยังไม่แนะนำให้ ประชาชนทั่วไปตรวจกันเอง ทำไม?