Ep95 ทำไมต้อง ผ่าตัดเตรียมเส้นฟอกไต?

การฟอกไตทางหลอดเลือด คือวิธีการรักษาวิธีหนึ่ง สำหรับผู้ป่วยไตวาย ระยะที่ไตไม่ทำงานโดยสิ้นเชิง การผ่าตัดเตรียมหลอดเลือดก่อนการฟอกไต หรือ การทำเส้นฟอกไต จึงเป็นกระบวนการแรก ของการฟอกไต ทำไมต้องทำเส้นฟอกไต ? คลิปนี้มีคำตอบ
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี