Ep170 หัวใจเต้นช้า อันตรายไหม?

หัวใจเต้นช้า ใน ผู้สูงอายุ อันตรายไหม รู้ได้ย่างไร แล้ว เราจะจัดการอย่างไร?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

หัวใจเต้นช้า แบบไหนที่อันตราย?

หัวใจเต้นช้า แบบไหนที่อันตราย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

หัวใจเต้นช้า เกิดจากอะไร?

หัวใจเต้นช้า เกิดจากอะไร?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี