Ep133 คุณเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตไหม?

คุณอาจจะเป็นคนหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น อัมพาต
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep129 อัมพาตเป็นได้ยังไง?

ทำไมใครๆก็เป็น ป็นอัมพาต ได้ อัมพาตไม่ใช่เรื่องไกลตัว แล้วนะครับ อัมพาตเกิดได้อย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

PODCAST1 เครียด ทำให้เกิด อัมพาต?

คนที่เครียด เป็นประจำ จะเป็น อัมพาตได้ไหม แล้ว เป็นอัมพาตแล้ว จะมีทางแก้ไขอย่างไร คลิปวิดิโอนี้ มีคำตอบ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep42 ทำไม ใจสั่น AF ทำให้เกิดอัมพาต?

ใจสั่น AF ต้นเหตุอัมพาต

ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ความดันสูงต้นเหตุของอัมพาต?

ความดันสูง ทำให้เป็นอัมพาตได้ยังไง?
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ไตเทียม และผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep7 ทำไมใครๆก็เป็นอัมพาตได้

ทำไม ใคร ก็เป็น อัมพาตได้?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต