อัมพาต:ท่าเดินผิดปกติ สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

คลิปวิดิโอนี้ ได้ เล่า สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยอัมพาต มีการเดินที่ผิดปกติ, และสาธิตท่าบริหารที่สามารถทำเองที่บ้านได้
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี