Ep114 ไตวายแล้วหรือยัง ต้องรู้จักค่า GFR

อยากรู้ว่า ไต วายหรือยัง ต้องรู้จัก ค่า GFR หรือ อัตราการกรองที่ไต

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ผู้ป่วยเบาหวาน จะรู้ได้อย่างไรว่า ตัวเองไตวาย?

เป็นเบาหวาน รู้ได้ไง ว่า ไตวายแล้ว?

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ไตเทียม และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep52 รู้ได้อย่างไรว่า ไตวาย?

อยากรู้ว่าไตวายแล้วหรือยัง ต้องรู้จัก GFR อัตราการกรองของไต
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

อยากรู้ว่า ไตวาย ต้องตรวจอะไร?

อยากรู้ว่าไตวาย แล้วหรือยัง ไตวายขนาดไหน บทความนี้ มีคำตอบ
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี