Ep158 เป็นเบาหวาน ต้องตรวจ น้ำตาลสะสม A1C ?

เป็นเบาหวาน ตรวจเลือดหา น้ำตาลแบบอดอาหาร ปัจจุบัน อาจจะไม่พอ ทำไมการตรวจหาน้ำตาลแบบสะสม หรือ A1c จึงจำเป็น บทความนี้มีคำตอบ
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ไตเทียม ผ่าตัดเส้นฟอกไต
บางใหญ่ นนทบุรี