คุณแม่เสี่ยงที่จะล้มแค่ไหน รู้ได้ไง?

ล้ม ไม่ใช่แค่การล้ม แต่หมายถึงการสูญเสีย ที่อาจหมายถึง ชีวิต การสำรวจความเสี่ยงและหาทางป้องกันจึงเป็นวิธีที่เราจะไม่สูญเสีย
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

ท่าบริหารป้องกันการล้มใน ผู้สูงอายุ

สาเหตุหนึ่งของการล้มในผู้สูงอายุ คือ การทรงตัว คลิปวิดิโอนี้ สาธิตท่าบริหารแบบทำเองที่บ้านได้สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ ผู้สูงอายุ มีการทรงตัวที่ดีขึ้น
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

จะรู้ได้ยังไงว่าคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงที่จะ ล้ม แค่ไหน?

การประเมินความเสี่ยง มีหลากหลายมิติ ตั้งแต่ ปัญหา ทางสมอง สายตา กล้ามเนื้อ การทรงตัว จนถึงปลายเท้า
คลิปวิดิโอนี้ จะได้สาธิตการประเมินความเสี่ยงที่จะล้ม ในวิธีของของ นักกายภาพบำบัด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี