6ข้อ ป้องกัน Heat Stroke

Heat Stroke หรือ ลมแดด อันตรายถึงชีวิต ป้องกันได้ง่ายๆด้วย 6วิธีนี้
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี

ฮีทสโตรก ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

ลมแดด ฮีทสโตรก หรือ heat stroke เรื่องที่ไม่ไกลตัวคุณเลย ทำไม heat stroke ถึงทำให้เสียชีวิตได้ รู้ได้อย่างไรว่าเป็น heat stroke
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี