โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

กล้ามเนื้อหัวใจตาย คือ ภาวะที่เลือดไม่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเพียงพอ อาจจะเป็นแบบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบ เฉียบพลัน หรือ แบบเรื้อรังก็ได้

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.