Ep205 ท่าบริหารแก้ไข ปวดคอ

ปวด คอ บ่า ไหล่ จากปัญหา ของ เอ็น กล้ามเนื้อ คอ เช่น โรค ออฟฟิศ ซินโดรม หายได้ด้วยท่านี้
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี