Ep43 ใจสั่น แบบAF รักษาหายไหม?

โรคใจสั่น AF รักษายังไง?

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep42 ทำไม ใจสั่น AF ทำให้เกิดอัมพาต?

ใจสั่น AF ต้นเหตุอัมพาต

ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep41 รู้ได้อย่างไรว่าเป็นใจสั่นแบบ AF ?

AF โรคใจสั่นของผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพบำบัด ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep19 ใจเต้นเร็ว SVT รักษาหายได้?

หัวใจเต้นเร็ว รักษาหายขาด?

นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Ep18 หัวใจเต้นเร็ว SVTเกิดจากอะไร?

หัวใจเต้นเร็วเกิดจากอะไร?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีวา
ศูนย์ฟื้นฟู อัมพาต และ คลินิกกายภาพ ชีวา
บางใหญ่ นนทบุรี

Ep17 มารู้จัก อาการ ใจสั่น

ใจสั่น คืออะไร?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต