Ep162 โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว อันตรายไหม?

โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว สาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตกระทันหัน มีวิธีรักษาไหม?
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม
ชีวา บางใหญ่ นนทบุรี
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ
คลินิกกายภาพบำบัด
ศูนย์ฟอกไตประสิทธิภาพสูง และ ผ่าตัดเส้นฟอกไต